Доступ до публічної інформації

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом ,телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається у довільній формі.


Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації у Чернігівській місцевій прокуратурі проводиться прокурором місцевої прокуратури Демидком Д.А. (чи особою згідно взаємозамінності працівників) у спеціально відведеному місці, що знаходиться на першому поверсі приміщення Чернігівської місцевої прокуратури за адресою: вул. Шевченка, 1, кабінет прийому громадян. В разі фізичної неможливості, за бажанням особи, прийом може здійснюватись в приймальній громадян на першому поверсі Чернігівської місцевої прокуратури.

Прийом запитувачів інформації – фізичних осіб проводиться за наявності паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, юридичних осіб – за умови надання належним чином засвідчених документів, які надають право представництва інтересів юридичної особи.

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів ВВВ проводиться першочергово.

Поданий на особистому прийомі усний або письмовий інформаційний запит розглядається у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації».



Запит на інформацію повинен містити (стаття 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.


Запити на інформацію подаються:


Понеділок – з 9:00 до 18:00

Вівторок – з 9:00 до 18:00

Середа – з 9:00 до 18:00

Четвер – з 9:00 до 18:00

П'ятниця – з 9:00 до 16:45

обідня перерва – з 13.00 до 13:45


по тел/факс – 67-41-02

поштою за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 1

електронною поштою – chernigiv.prok.pub@chrg.gp.gov.ua

на особистому прийомі.



Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації у прокуратурі Чернігівської області проводиться у спеціально відведеному місці, що знаходиться на першому поверсі прокуратури Чернігівської області по вул. Князя Чорного, 9, каб. 110, по тел. (0462) 67 80 87, на адресу електронної пошти obl.prok.public@chrg.gp.gov.ua.


Крім цього, з метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію Генеральною прокуратурою України розроблено відповідні форми запитів, які можна отримати у канцелярії Чернігівської місцевої прокуратури та на офіційному веб-сайті прокуратури Чернігівської області http://chrg.gp.gov.ua/ в розділі «Забезпечення доступу до публічної інформації»

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості, тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Інформація на запит надається безкоштовно, окрім випадків встановлених ст.21 Закону.


Види інформації, якою володіє Чернігівська місцева прокуратура

За змістом: інформація про фізичну особу; інформація довідкового характеру; правова інформація; статистична інформація; інші види інформації.

           Стан розгляду запитів на інформацію

Чернігівською місцевою прокуратурою за 2017 рік

 

Розглянуто запитів

28

Надано інформацію на запит

16

З ряд. 2

протягом 48 годин

-

з продовженням строку розгляду запиту

-

Відмовлено у задоволенні запиту

-

Надано роз'яснення

12

Надіслано іншим розпорядникам

1

у т.ч.

підпорядкованим прокурорам

-

Залишок запитів

-

у т.ч.

прийнято рішення про відстрочку в задоволенні запиту

-

 

 

 

 

 

Надано інформацію на запити

Відмовлено у задоволенні запиту

Надано роз'яснення

З питань досудового розслідування

10

-

11

З питань підтримання державного обвинувачення в суді

-

-

-

З питань представництва інтересів громадян та держави в суді

-

-

-

З питань організаційно-розпорядчої діяльності

3

-

-

в т.ч.

про надання статистичної інформації

2

-

-

інше

1

-

-

З кадрових питань

2

-

-

З інших питань

1

-

1



                 Стан розгляду запитів на інформацію

                Чернігівською місцевою прокуратурою 

                                 за 3 місяці 2018 року


Розглянуто запитів

3

Надано інформацію на запит

3

З ряд. 2

протягом 48 годин

-

з продовженням строку розгляду запиту

-

Відмовлено у задоволенні запиту

-

Надано роз'яснення

-

Надіслано іншим розпорядникам

-

у т.ч.

підпорядкованим прокурорам

-

Залишок запитів

-

у т.ч.

прийнято рішення про відстрочку в задоволенні запиту

-

 

 

 

 

 

Надано інформацію на запити

Відмовлено у задоволенні запиту

Надано роз'яснення

З питань досудового розслідування

2

-

-

З питань підтримання державного обвинувачення в суді

-

-

-

З питань представництва інтересів громадян та держави в суді

-

-

-

З питань організаційно-розпорядчої діяльності

-

-

-

в т.ч.

про надання статистичної інформації

-

-

-

інше

-

-

-

З кадрових питань

-

-

-

З інших питань

1

-

-

Оскарження рішень дії чи бездіяльності розпорядників інформації


Закон України „Про доступ до публічної інформації ”:

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
2. Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов''язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.