Новини

Розгляд звернень громадян у поточному році

          Право громадян на звернення закріплено в статті 40 Конституції України, згідно з якою усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути їх і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін.

         В Чернігівській місцевій прокуратурі належним чином забезпечено організацію особистого прийому громадян та розгляду звернень.

         Так,  упродовж 2018 року до місцевої прокуратури  надійшло близько тисячі звернень, з них майже третина звернень спрямована до інших відомств за належністю, 593 – вирішені по суті.

          Громадяни, незважаючи на зміни у законодавстві, продовжують звертатися до місцевої прокуратури з питаннями, для розгляду яких органи прокуратури не мають повноважень. У зв’язку з чим, більшість звернень спрямовується до інших уповноважених відомств для вирішення.

Статтею 131-1 Конституції України та Законом України «Про прокуратуру» визначено вичерпний перелік функцій, які здійснюють органи прокуратури, зокрема: 1) підтримання публічного обвинувачення в суді;                    2) організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; 3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

         Відповідно до чинного законодавства прокуратура позбавлена права проводити перевірки за заявами та скаргами шляхом витребування матеріалів, призначення перевірок контролюючими органами, відібрання пояснень осіб, винесення документів прокурорського реагування.

        Тому заявникам перед поданням відповідної заяви чи скарги необхідно визначитися, до компетенції якого органу влади, контролю чи місцевого самоврядування належить вирішення тих чи інших питань.

       При цьому слід мати на увазі, що з урахуванням положень Закону України «Про звернення громадян», ст. 55 Конституції України, прийняті органами державної влади, місцевого самоврядування, контролюючими та іншими органами, підприємствами, установами та організаціями або їх посадовими особами рішення за зверненнями громадян можна оскаржити до відповідного органу вищого рівня або до суду.

Також, органи прокуратури позбавлені повноважень щодо нагляду за дотриманням законодавства про звернення громадян. Відповідно до положень ст. 28 Закону України «Про звернення громадян» контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснює, зокрема, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України.